Staying on through November

SIMON PALMER (b.1956)

Staying on through November

watercolour with ink and gouache

15½ x 19¼ ins (39.4 x 48.9 cm)